Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Konferencje

 
 
Ogólnopolska Szkoła Kardiodiabetologii
Termin: 10 XII 2011
Miejsce: Bydgoszcz, Hotel "Pod Orłem", ul. Gdańska 14
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne - Zarząd Główny Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wydawnictwo Termedia

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Cukrzyca to jeden z najważniejszych stanów chorobowych zwiększających ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Świat współczesny musi zmierzyć się z jej epidemią i powikłaniami kardiologicznymi. Każdy z nas spotyka w praktyce klinicznej osoby z cukrzycą, często z objawami choroby niedokrwiennej serca. Konieczne staje się zastosowanie nowoczesnej diagnostyki zgodnej z rekomendacjami diabetologicznymi i kardiologicznymi. Czy potrafimy wdrożyć właściwą profilaktykę pierwotną i wtórną?

Chcemy zaprezentować Państwu problemy związane z leczeniem nadciśnienia tętniczego, ostrych zespołów wieńcowych oraz kardiomiopatii cukrzycowej. Znani wykładowcy omówią problemy terapii kardiologicznej, a także postępy w leczeniu hipoglikemizującym.

Zamierzamy także przedstawić Państwu nowości w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezentowane na zjazdach EASD (European Association for the Study of Diabetes) w Lizbonie we wrześniu 2011 r. oraz ESC (European Society of Cardiology) w Paryżu w sierpniu 2011 r.

Zapraszamy do udziału w konferencjach Szkoły Kardiodiabetologii. Nasze spotkania organizujemy w różnych miastach Polski, aby umożliwić Państwu udział w tych szkoleniach. A zatem do zobaczenia w Bydgoszczy, na Waszej pięknej Ziemi Bydgoskiej, gdzie zamierzamy nie tylko się uczyć, lecz także odnowić stare znajomości i poznać nowych przyjaciół.

prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie konferencji.

Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek - Musialik
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał

Program

10:00 – 11:40 Sesja I
Przewodniczący: prof. Ida Kinalska, prof. Danuta Pupek-Musialik

10.00-10.10 Powitanie
10:10-10.35 Nowości w zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (71 Zjazd 2011) – prof. Ida Kinalska
10:35-11:00 LDL – dlaczego nie osiągamy celu? – dr Paweł Bogdański
11:00-11:25 Postępy w terapii hipoglikemizującej – analogi GLP-1 – prof. Danuta Pupek-Musialik
11:25-11:40 Dyskusja

11:40-12:00 Przerwa kawowa

12:10-13:40 Sesja II
Przewodniczący: prof. Hanna Bachórzewska-Gajewska, prof. Włodzimierz Musiał

12:10-12:30 Nadciśnienie tętnicze a przerost gruczołu krokowego w cukrzycy - wykład firmowy
12:30-12:50 – Leczenie przeciwpłytkowe a profilaktyka epizodów sercowo-naczyniowych – prof. Włodzimierz Musiał
12:50-13:10 – Leczenie ostrych zespołów wieńcowych w cukrzycy – by pass czy PTCA? - prof. Hanna Bachórzewska-Gajewska
13:10-13:30 – Naczyniowa kardiomiopatia cukrzycowa – wybrane czynniki ryzyka – dr Leszek Markuszewski
13:30-13:40 Dyskusja

13:40-14:20 Lunch

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl


All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia