Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Aktualności

 
 
Szanowni Koledzy,
Drodzy Przyjaciele,
VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego przeszedł do Historii. Historii piszę przez „H”, nie tylko z tego powodu, że był to jeden z pierwszych po pandemii kongresów, który odbył się „na żywo”, nie tylko, że organizacja tego wydarzenia trwała jedynie trzy miesiące, ale przede wszystkim dlatego, że zaszczyciły nas Sławy Polskiej Medycyny dając wspaniały „koncert symfoniczny” pod tytułem: „Sztuka prewencji i leczenia powikłań naczyniowych modo 2021”.
Wszystkim Państwu dziękujemy za wspaniałą atmosferę, która tchnęła nowego ducha w Polską Kardiodiabetologię.
Już dziś zapraszamy Państwa do współtworzenia następnego IX Zjazdu PTKD, który odbędzie się w 2023 r.VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego już niebawem odbędzie się w dniach 16-18 września 2021 w Toruniu. Zapraszamy do uczestnictwa informacje na temat Zjazdu znajdują się na stronie

ptkdzjazd.interservis.pl

W dniach 10 i 11 maja 2019 r. w Spale odbyła się pierwsza edycja kursu metodologii badań naukowych. Kurs adresowany do młodych pracowników naukowych, rozpoczynających karierę, prowadzących badania w zakresie diabetologii, kardiologii i dziedzin pokrewnych. Kierownikiem naukowym wydarzenia jest dr Łukasz Kępczyński, adiunkt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwesytetu Medycznego w Łodzi. Kurs odbywa się dzięki wsparciu firmy Boehringer Ingelheim.
Program kursu:
„Technika konstrukcji i pisania manuskryptu artykułu naukowego” Prof. dr hab. Dariusz Moczulski
„Techniki biologii molekularnej w badaniach naukowych” Dr Agnieszka Gach
„Hodowle komórkowe i tkankowe w biomedycznych badaniach naukowych” Dr Łukasz Kępczyński
„Ewolucja, medycyna, kultura – czyli czego możemy się nauczyć badając motyle” Prof. dr hab. Krzysztof Pabis
„Nocne warsztaty motylarskie” Dr Marek Michalski
„Źródła finansowania badań naukowych” Prof. dr hab. Agata Bielecka-Dąbrowa
„Jak przygotować dane liczbowe do analizy statystycznej” Dr Łukasz Kępczyński
„Możliwości pakietu statystycznego R” Prof. dr hab. Dariusz Moczulski

W dniach 25-28 kwietnia 2019 roku odbyła się w Wiśle konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Prezes PTKD prof. Leszek Markuszewski był moderatorem sesji "Choroby zakaźne i zakażenia - współczesne zagrożenia w zdrowiu publicznym" .

Kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego odbędzie się w marcu 2020 roku w Warszawie . Program niebawem.

W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Poznaniu odbyła się XI Konferencja "Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych. Konferencja Czasopisma "Forum Zaburzeń Metabolicznych" które jest pismem PTKD. W spotkaniu brało udział ponad 150 uczestników. Wśród wykładowców byli Prezes ZG PTKD prof. Leszek Markuszewski oraz członkowie ZG prof. Danuta Pupek-Musialik , prof. Paweł Bogdański i dr hab. Maciej Cymerys.

Zapraszamy na sesję Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego która odbędzie się podczas V Ogólnopolskich Dni Otyłości w dniu 8 kwietnia 2017 roku. w programie
Opieka kardiometaboliczna nad pacjentem z nadmierną masą ciała w świetle najnowszych rekomendacji towarzystw naukowych
• Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego:
- Terapia nadciśnienia tętniczego
- Terapia hipoglikemiczna
- Terapia hipolipemiczna
- Leczenie przeciwkrzepliwe


VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku w Poznaniu. Więcej informacji niebawem.


W dniu 18 kwietnia 2015 roku podczas XIV Międzynarodowych Warsztatów Kardiologicznych odbędzie się sesja Kardiodiabetologiczna prowadzona przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego prof. dr hab. Danutę Pupek-Musialik. Pełny program spotkania w zakładce Konferencje.


W dniu 24 maja 2014 roku odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PTKD. Wysłuchano sprawozdań ustępującego Zarządu, który uzyskał absolutorium za swoją działalność. Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem jednomyślnie wybrano ponownie prof. dr hab. Danutę Pupek-Musialik kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wiceprezesami zostali prof. dr hab. Jan Tatoń oraz prof. dr hab. Włodzimierz Musiał. Pełen skład Zarządu w odpowiedniej zakładce.


Podczas inauguracji V Zjazdu Naukowego PTKD w Poznaniu Zarząd Główny uhonorował grono osób zasłużonych dla rozwoju Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Wśród wyróżnionych znaleźli się : prof. Anna Czech, prof. Bogna Wierusz-Wysocka, prof. Hanna Bachórzewska-Gajewska, prof. Henryk Wysocki. Serdecznie gratulujemy.
Fotorelacja na stronie http://www.termedia.pl/Foto/154


V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego zakończony.
Prawie 400 osób uczestniczyło w kolejnym Zjeździe Naukowym PTKD w Poznaniu. Grono kardiologów, diabetologów i hipertensjologów prezentowało nowości w diagnostyce i leczeniu chorych na cukrzycę z towarzyszącymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Do współpracy zaproszono także neurologów, chirurgów naczyniowych, pediatrów i farmakologów. Zaprezentowano także najnowsze standardy opieki angiometabolicznej ze szczególnym podkreśleniem zasad prewencji. Duzym zainteresowaniem cieszyły się sesje organizowane razem z Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskim Towarzystwem Badań nad Otyłością . Program Zjazdu oraz streszczenia zjazdowe umieszczono w zakładce doniesienia naukowe.Szkoła Diagnostyki Ultrasonograficznej i Technik Obrazowania Serca i Naczyń
Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
- zapisy
więcej informacji w osobnej zakładce.

Zapraszamy na Konferencję naukową "Postępy w Kardiodiabetologii" - Ciechocinek 15.10.2011 więcej infromacji w zakładce Konferencje

Szkoła Kardiodiabetologii rozpoczęta
W dniu 8 kwietnia 2011 roku w Poznaniu zainaugurowany zostanie cykl "Szkoły Kardiodiabetologii". Podobne spotkania odbywać się będą także w innych miastach Polski. Następne spotkanie będzie miało miejsce 11 czerwca w Białymstoku. Więcej informacji
na stronie www.termedia.pl oraz w dziale konferencje

W dniach 10-12 czerwca 2010 roku w Warszawie odbył się III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego , podczas którego wykładów wysłuchało ponad 400 lekarzy z całego kraju. Referaty dotyczące problemów kardiologicznych u pacjentów z cukrzycą wygłosili wybitni wykładowcy z Polski oraz zaproszeni goscie z zagranicy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko sesje plenarne, również sesje plakatowe wywołały szerokie dyskusje uczestników Zjazdu. Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego wybrano nowego prezesa Zarządu Głównego PTKD. Została nim prof. Danuta Pupek-Musialik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowowybrany Zarząd planuje ożywienie działalności PTKD organizując konferencję kardiodiabetologiczne jeszcze w roku 2010 oraz "Postępy w kardiodiabetologii" w roku 2011. Przewidziane są również szkoły kardiodiabetologiczne na terenie całego kraju. Podczas Walnego Zgromadzenia PTKD, tytułem Członka Honorowego została uhonorowana pani Prof. Ida Kinalska.

Polecamy pozycję "Problemy kardiologiczne w cukrzycy" pod red. prof. Idy Kinalskiej i prof. Danuty Pupek-Musialik. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2008.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia