Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Zarząd Główny

 
 
Prezes: Prof. dr hab. Leszek Markuszewski

Wiceprezesi:
Prof. dr hab. Paweł Bogdański
Dr hab. Małgorzata Knapp
Dr med. Jan Ruxer

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska
Prof. dr hab. Jan Tatoń
Dr med. Małgorzata Wilczyńska

Sekretarz: Dr hab. med. Maciej Cymerys

Skarbnik: Dr hab. med. Przemysław Rzodkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Anna Czech
Dr med. Katarzyna Musialik
Prof. dr hab. Włodzimierz Musiał
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia