Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

O towarzystwie

 
 
Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego odbyło się 7 czerwca 2003 roku w Mikołajkach, w trakcie sympozjum poświęconego problemom kardiologicznym w cukrzycy. Oficjalnie Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło działalność w marcu 2004 roku. W chwili powstania PTKD liczyło 61-członków – założycieli. Obecnie należy do niego ponad 400 diabetologów i kardiologów z całego kraju.

Siedzibą Towarzystwa jest Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań, tel. 618549377, fax. 618478529). Towarzystwo posiada również dwa oddziały terenowe – w Łodzi i Poznaniu.

Głównym celem działalności PTKD jest krzewienie wiedzy z zakresu diabetologii i kardiologii wśród lekarzy-praktyków, organizowanie konferencji szkoleniowych oraz promowanie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie kardiodiabetologii.

W dniach 11-13 maja 2006 roku odbył się w Łodzi I Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTKD. Kolejny odbył się w Poznaniu (2008) oraz w Warszawie (2010). Kolejne Zjazdy miał miejsce ponownie w Poznaniu w 2012, 2014, 2016 i 2018 roku. Ponad to w trakcie działalności Towarzystwo zorganizowało liczne konferencje naukowo-szkoleniowe poświęcone aktualnym problemom z zakresu kardiodiabetologii. Uruchomiona została także szkoła echokardiografii pod auspicjami Towarzystwa. Regularnie ukazuje się pismo PTKD - „Przegląd Kardiodiabetologiczny”. W czasopiśmie drukowane są m.in. rekomendacje z zakresu prewencji sercowo-naczyniowej. W 2013 roku pismami Towarzystwa zostały także "Forum Zaburzeń Metabolicznych" i "Medycyna Metaboliczna".
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia