Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Deklaracja członkowska

 
 
PTKD deklaracja.doc

Jeśli chcą Państwo przystąpić do Polskiego Towarzystwa Kardio-Diabetologicznego prosimy o pobranie załączonej deklaracji , a po jej wypełnieniu o przesłanie na adres Zarządu Głównego PTKD.

ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań

Zarząd Główny PTKD podjął uchwałę o wprowadzeniu nowego wzoru deklaracji członkowskiej. W najbliższym czasie do wszystkich członków rozesłana zostanie deklaracja celem ponownego jej wypełnienia.


Składki w wysokości 50 zł na rok prosimy przesyłać na konto.

Konto Zarządu Głównego PTKD
BZWBK
51 1090 1362 0000 0001 1588 0411
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia