Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Konferencje

 
 
Wielkopolskie Spotkania Kardiodiabetologiczne
Termin: 8 IV 2011
Miejsce: Hotel Andersia Poznań
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne

10:30–12:30 Sesja I przewodniczący sesji: prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik, prof.dr hab. Jan Tatoń 10:30-10:45 Koncepcja rozwoju kardiodiabetologii prof. dr hab. Ida Kinalska 10:45-11:10 Prewencja makroangiopatii (miażdżycy) u osób z cukrzycą: od naukowych i organizacyjnych kontrowersji do budzących nadzieję rekomendacji prof. dr hab. Jan Tatoń 11:10-11:35 Prewencja wtórna u pacjenta z cukrzycą po zawale mięśnia sercowego prof. dr hab. Henryk Wysocki 11:35-12:00 Nowoczesne ujęcie diagnostyki diabetologicznej prof. dr hab. Ida Kinalska 12:00-12:25 Naczyniowa kardiomiopatia cukrzycowa–wybrane czynniki ryzyka dr Leszek Markuszewski 12:25-12:30 Dyskusja Przerwa na lunch 12.30 – 13.15 12:30-13:00 Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z ordynatorami oddziałów wewnętrznych 13:15–15:25 II sesja przewodniczący sesji: prof. dr hab. Ida Kinalska 13:15-13:40 Leczenie nadciśnienia tętniczego w cukrzycy prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik 13:40-14:05 Rola beta-blokerów w leczeniu choroby niedokrwiennej serca u pacjenta z cukrzycą dr hab. Hanna Bachórzewska – Gajewska 14:05-14:30 Leczenie interwencyjne ostrych zespołów wieńcowych w cukrzycy prof. dr hab. Stefan Grajek 14:30-14:55 Zasady leczenia insulinami – zalecenia i kontrowersje dr hab. Beata Telejko 14:55-15:20 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i łagodnym przerostem gruczołu krokowego (BPH) dr hab. Anna Posadzy – Małaczyńska 15:20-15:25 Dyskusja

All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia