Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Potencjał terapeutyczny leków naśladujących działanie lipoprotein o dużej gęstości w chorobie niedokrwiennej serca

 
 
Cholesterol we frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL) odgrywa rolę w transporcie zwrotnym nadmiaru cholesterolu z naczyń i tkanek obwodowych do wątroby, a także ma działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwzakrzepowe. Małe stężenie HDL (<1,03 mmol/l lub 40 mg%) jest uznanym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Jakkolwiek nie ma dokładnych wytycznych dotyczących docelowych „bezpiecznych” wartości HDL , to jednak niskie HDL jest coraz częściej niezależnym celem interwencji terapeutycznych. Po okresie zainteresowania środkami farmakologicznymi zwiększającymi stężenie endogennego HDL ( np. inhibitory białka transportującego estry cholesterolu – torcetrapib) aktualnie w centrum zainteresowania naukowców znajdują się środki naśladujące działanie i właściwości HDL. Środkami tego typu są : syntetyczne tzw. rekonstytuowane HDL (rHDL), apolipoproteina A-I (apo A-I), apo A-I Milano. Szczególnie duże nadzieje wiąże się z tzw. peptydami naśladującymi działanie apo A-I (najlepiej przebadany peptyd ma symbol D-4 F), będącymi syntetycznymi, krótkimi peptydami z domenami wiążącymi lipidy, które można podawać doustnie, a koszty ich wytwarzania są znacznie niższe niż koszty wytwarzania rHDL i apo A-I. Przeciwmiażdzycowe działanie środków naśladujących działanie i właściwości HDL zostało dobrze udokumentowane w badaniach na zwierzętach, a ostatnio również w próbach klinicznych. Stosowanie tych środków wydaje się obiecującą strategią zmniejszającą ryzyko choroby niedokrwiennej serca, aczkolwiek ze względu na niewystarczającą ilość danych wymaga dalszych badań i prób klinicznych.
opracowano na podstawie:
Potencjał terapeutyczny leków naśladujących działanie lipoprotein o dużej gęstości w chorobie niedokrwiennej serca.
Philippe Meyer, MD, Anil Nigram, MD, Michel Marcil, PhD, Jean-Claude Tardif, MD
Current Atherosclerosis Reports 2009; 11: 329-333
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia